Photobucket

ชีวิตที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความคิดถึง

หนึ่งวันที่เราต่างพูดคำนี้ใส่กัน

คุณรับรู้ได้และผมก็สัมผัสมันจนหมดจดทั้งหัวใจ

ถ้าพรุ่งนี้ผมยังมั่นคงกับคำนี้อยู่คุณจะเชื่อไหม

ในวันที่เวลาคือสิ่งที่เดินนำหน้าเราไป

จนความห่างไกลดูไกลขึ้นออกไป

ไกลออกไปอีกเรื่อยๆ...ทุกที

คุณจะทำยังไง..กับสถาณะที่เราเป็น

.           .